Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Zde můžete přidávat své náměty a požadavky týkající se fungování obce, nebo co by například bylo dobré v Kališti zlepšit.

V červnu 2015 jsme spustili nové webové stránky. V této souvislosti jsme nyní otevřeli toto téma, kam můžete přidávat své připomínky a náměty na další zlepšení a úpravy nového obecního webu 1

Chápu Váš názor a za sebe jsem určitě pro zveřejňování zápisů ze zastupitelstva na internetových stránkách obce - mimo jiné se předejde podobným úvahám, ke kterým již pouze dodám, že "to, co si na radnici upečou" má možnost si každý přečíst v tištěné formě zápisů, které jsou k dispozici na obecním úřadě, jak jsem již psal v minulé reakci.

s pozdravem Roman Krafka

Na pokyny starosty obce nejsou zápisy ze zastupitelstev od té doby již nahrávány v elektronické podobě na stránky, nicméně jsou stále k nahlédnutí na obecním úřadě.

Roman Krafka

Na úřední desce (ve zmíněných případech přesněji v jejím archivu) je nadpis včetně obrázku na pravé straně aktivní = po kliknutí se otevře příslušný dokument. Funkčnost všech těchto odkazů jsem právě odzkoušel a fungují bez problému.

http://www.obec-kaliste.cz/upload/deska/2014_15_prezkoumani_hospodareni_2013.pdf

http://www.obec-kaliste.cz/upload/deska/2014_13_zaverecny_ucet_2013.pdf

http://www.obec-kaliste.cz/upload/deska/2014_14_fin_2013.pdf

Data podvodem samozřejmě nejsou. Od tohoto data je zápis ke shlédnutí ve fyzické podobě na obecním úřadě. Sloupec tedy neznamená zveřejnění zde na webu, ale zveřejnění (uložení na obecním úřadě k nahlédnutí), k němuž musí dojít do 10 dnů od zasedání.

Dobrý den,

omlouváme se za pozdní odpověď:

Podle § 95 odst. 2 zákona o obcích musí být zápisy přístupné k nahlédnutí na obecním úřadě (osobám, které jsou vybaveny právem do zápisů nahlížet; srov. § 16 odst. 2 písm. e zákona o obcích).
Z žádného právního předpisu nevyplývá obecná povinnost zveřejňovat zápisy (nebo přijatá usnesení) na úřední desce či webových stránkách. Obec tak může činit "dobrovolně".

Na webové stránky zápisy umisťujeme souhrnně v nepravidelných intervalech, ale vždy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, jak nám ukládá zákon

http://blueboard.cz/kniha/cfd7ct94exa5jxr28ub6ohvc0st926?hid=cfd7ct94exa5jxr28ub6ohvc0st926


© Roman Krafka 2018