Archiv usnesení obecního zastupitelstva

K otevření dokumentů ve formátu PDF je zapotřebí Adobe Reader

2017

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
60/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 ze dne 2. 11. 2017 2.11.2017 stahnout
59/2017 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2018 2.11.2017 stahnout
58/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby obcí H. Dubenky a pověřuje starostu podpisem smlouvy 2.11.2017 stahnout
57/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje podobu obecního znaku na základě návrhu č. 9 upraveného tak, že bude odstraněn motiv orobince 2.11.2017 stahnout
56/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 10/2017 – prodej části pozemku p. č. 1211/4 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek dle dodaného zákresu 2.11.2017 stahnout
55/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 9/2017 – prodej pozemku p. č. 134/1 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 2.11.2017 stahnout
54/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 8/2017 – prodej částí pozemků p. č. 756/1 a 762/1 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek rozdělených na základě nového GP 2.11.2017 stahnout
53/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 429/55 v obci Kaliště a k. ú. Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště manželům Šindelářovým a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy 2.11.2017 stahnout
52/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 7/2017 – prodej pozemku p. č. 27/26 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 2.11.2017 stahnout
51/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 6/2017 – prodej pozemku p. č. 27/25 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 2.11.2017 stahnout
50/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci firmy FCC o úpravách cenových podmínek za svoz TKO 2.11.2017 stahnout
49/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh textu darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 80 000,- Kč firmě Lapek a.s. na provoz místní prodejny smíšeného zboží v roce 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy 2.11.2017 stahnout
48/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene na základě žádosti firmy FIERA a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy 2.11.2017 stahnout
47/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 10/2017 – prodej pozemku p. č. 13/2 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 2.11.2017 stahnout
46/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 2.11.2017 stahnout
45/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 ze dne 5. 9. 2017 7.9.2017 stahnout
44/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje účast obce na veřejné soutěži pořádané státním pozemkovým úřadem týkající se prodeje rodinného domu č. p. 83 s přilehlými pozemky 7.9.2017 stahnout
43/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 5/2017 – prodej částí pozemků p. č. 429/42 a p. č. 429/53 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek dle přiloženého zákresu 7.9.2017 stahnout
42/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2017 – prodej části pozemku p. č. 762/1 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek dle přiloženého zákresu 7.9.2017 stahnout
41/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2017 – prodej pozemků p. č. 27/23 a 27/24 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 7.9.2017 stahnout
40/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dodavatele elektřiny na základě nabídky firmy ČEZ a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy 7.9.2017 stahnout
39/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Třešťsko za rok 2016 7.9.2017 stahnout
38/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2018 - 2020  7.9.2017 stahnout
37/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu oken v horním patře kulturního domu v maximální cenové výši 190 000,- Kč 7.9.2017 stahnout
36/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 7.9.2017 stahnout
35/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis kontrolního výboru 15.6.2017 stahnout
34/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru 15.6.2017 stahnout
33/2017 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2016 15.6.2017 stahnout
32/2017 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2016 15.6.2017 stahnout
31/2017 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 15.6.2017 stahnout
30/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar firmě Lapek a.s. ve výši 80 000,- Kč za podmínky získání dotace z Kraje Vysočina „Venkovské prodejny 2017“: 15.6.2017 stahnout
29/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar instituci Linka bezpečí, z.s. ve výši 1000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy 15.6.2017 stahnout
28/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3 – červen 2017 ze dne 16. 6. 2017 15.6.2017 stahnout
27/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup materiálu na rekonstrukci elektroinstalací v KD provedenou p. Matějkou ml. v maximální cenové relaci do 200 000,- Kč 15.6.2017 stahnout
26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukcí WC v KD provedenou firmou Status a.s. v maximální cenové relaci do 500 000,- Kč 15.6.2017 stahnout
25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje sjednání pojištění zaměstnanců příspěvkových organizací s firmou DAS a pověřuje starostu podpisem smlouvy 15.6.2017 stahnout
24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků p.č. 500/1, 16/1, 295/2 a 295/3 včetně stavby č.p. 31 v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec ve výlučném vlastnictví pana Dvořáka na základě záměru č. 2/2017 15.6.2017 stahnout
23/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení zakázky na rekonstrukci místní komunikace spolufinancované z POVV 2017 podnikateli Romanu Kadlecovi z Řásné na základě její nabídky ve výši 265 000,-Kč. Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy 15.6.2017 stahnout
22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 15.6.2017 stahnout
21/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko na úřední desce 4.5.2017 stahnout
20/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko na úřední desce 4.5.2017 stahnout
19/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 – duben 2017 ze dne 26. 5. 2017 4.5.2017 stahnout
18/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek MŠ ve výši 11 000,- Kč na opravu varné desky 4.5.2017 stahnout
17/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 7 a 1211/25 Sovovým: 4.5.2017 stahnout
16/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 500/1, 16/1, 295/2 a 295/3 včetně stavby č.p. 31 v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec ve výlučném vlastnictví pana Dvořáka 4.5.2017 stahnout
15/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 4.5.2017 stahnout
14/2017 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek instituci Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s ve výši 1 000,- Kč 2.3.2017 stahnout
13/2017 Zastupitelstvo schvaluje pořízení návrhu obecního znaku na základě nabídky firmy Velebný @ Fam za cenu 12 100,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 2.3.2017 stahnout
12/2017 Zastupitelstvo schvaluje výměnu oken v MŠ za cenu nepřevyšující 250 000,- Kč s DPH, v ideálním případě částečně hrazenou z některého dotačního programu 2.3.2017 stahnout
11/2017 Zastupitelstvo schvaluje Záměr č. 1/2017 – prodej pozemků p. č. 7 a 1211/25 2.3.2017 stahnout
10/2017 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kaliště na roky 2018-2021 2.3.2017 stahnout
9/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 20.2.2017 2.3.2017 stahnout
8/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 2.3.2017 stahnout
7/2017 Zastupitelstvo schvaluje změnu frekvence zasedání zastupitelstva na zasedání v lichých měsících (tedy jednou za 2 měsíce) + prosincové zasedání 5.1.2017 stahnout
6/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí navýšení členských příspěvků mikroregionů Telčsko a Třešťsko pro rok 2017 5.1.2017 stahnout
5/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016 ze dne 30. 12. 2016 5.1.2017 stahnout
4/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč zařízení Domácí hospic Vysočina o.p.s. 5.1.2017 stahnout
3/2017 Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p.č. 429/52 paní Prokůpkové 5.1.2017 stahnout
2/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečnou zprávu inventarizační komise MŠ 5.1.2017 stahnout
1/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 5.1.2017 stahnout

2016

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
59/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru 1.12.2016 stahnout
58/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Rozpočtu obce Kaliště na rok 2017 1.12.2016 stahnout
57/2016 Zastupitelstvo schvaluje Záměr č. 5/2016 k pronájmu části pozemku p.č. 429/1 1.12.2016 stahnout
56/2016 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar včelařům ve výši 2 000,- Kč 1.12.2016 stahnout
55/2016 Zastupitelstvo schvaluje opravu kuchyňské linky v KD dle nabídky firmy HAJAX 1.12.2016 stahnout
54/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků dle žádosti Volfových 1.12.2016 stahnout
53/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 27/21 na základě záměru č. 4/2016 1.12.2016 stahnout
52/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 27/22 na základě záměru č. 3/2016 1.12.2016 stahnout
51/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 1.12.2016 stahnout
50/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2017 3.11.2016 stahnout
49/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p. č. 452 a 453 manželům Mackovým. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu uzavřením smlouvy o prodeji pozemků 3.11.2016 stahnout
48/2016 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2016 – Prodej pozemku p. č. 27/21 3.11.2016 stahnout
47/2016 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2016 – Prodej pozemku p. č. 27/22 3.11.2016 stahnout
46/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kaliště z 31. 10. 2016 3.11.2016 stahnout
45/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 3.11.2016 stahnout
44/2016 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 6.10.2016 stahnout
43/2016 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru č. 2/2016 k prodeji pozemků p.č. 452 a 453 6.10.2016 stahnout
42/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 27/1 (nově 27/20) MUDr. Foltinovi. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu uzavřením smlouvy o prodeji pozemku 6.10.2016 stahnout
41/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 6.10.2016 stahnout
40/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru 1.9.2016 stahnout
39/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru 1.9.2016 stahnout
38/2016 Zastupitelstvo schvaluje pořízení vybavení do školní zahrady do 100 000,- Kč v případě získání 70% dotace 1.9.2016 stahnout
37/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 1.9.2016 stahnout
36/2016 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 2.6.2016 stahnout
35/2016 Zastupitelstvo schvaluje výměnu kotle v MŠ s tím, že bude vybrána nejvhodnější z více podaných nabídek 2.6.2016 stahnout
34/2016 Zastupitelstvo zamítá odkup pozemku č. 161 v Býkovci 2.6.2016 stahnout
33/2016 Zastupitelstvo schvaluje zaměření a záměr rozdělení pozemku 766/1 2.6.2016 stahnout
32/2016 Zastupitelstvo schvaluje žádost o změnu ÚP – způsob využití pozemku č. 762/1 jako venkovské bydlení 2.6.2016 stahnout
31/2016 Zastupitelstvo schvaluje „Záměr č. 1/2016 – rozdělení pozemku č. 27/1 a následný prodej jeho části“ 2.6.2016 stahnout
30/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 2.6.2016 stahnout
29/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015. 5.5.2016 stahnout
28/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2015. 5.5.2016 stahnout
27/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2015. 5.5.2016 stahnout
26/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. 5.5.2016 stahnout
25/2016 Zastupitelstvo schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Kaliště" 5.5.2016 stahnout
24/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 5.5.2016 stahnout
23/2016 Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci stropu v klubovně SDH firmou HAJAX s. r. o. 7.4.2016 stahnout
22/2016 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 1 - březen 2016 7.4.2016 stahnout
21/2016 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic vysočiny na opravu místních komunikací v rámci čerpání dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny dle zaslané nabídky – Zadání s výměrem v celkové hodnotě 211 834,- Kč 7.4.2016 stahnout
20/2016 Zastupitelstvo schvaluje výměnu oken v 1. patře budovy MŠ s využitím dotace z programu „Naše školka“ 7.4.2016 stahnout
19/2016 Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p.č. 1210/3 od společnosti LČR, s.p 7.4.2016 stahnout
18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 7.4.2016 stahnout
17/2016 Zastupitelstvo schvaluje instalaci EZS do klubovny SDH a kulturního domu na základě předložené nabídky p. Kaláška 3.3.2016 stahnout
16/2016 Zastupitelstvo schvaluje žádost MŠ o souhlas s poskytováním péče o děti ve skupině do tří let 3.3.2016 stahnout
15/2016 Zastupitelstvo schvaluje žádost o změnu územního plánu navrženou starostou - změna využití pozemku č. 756/1 na vodní plochu 3.3.2016 stahnout
14/2016 Zastupitelstvo schvaluje umístění nové lampy veřejného osvětlení k domu č.p. 9 na základě žádosti sl. Volavkové 3.3.2016 stahnout
13/2016 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene týkajícího se přípojky NN v Kališti u bývalého č.p. 44 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 3.3.2016 stahnout
12/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na rekonstrukci střechy kulturního zařízení v Býkovci a scvhaluje vítězného dodavatele Fy Poukar 3.3.2016 stahnout
11/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 3.3.2016 stahnout
10/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce Kaliště a zprávu o provedené finanční kontrole v MŠ 4.2.2016 stahnout
9/2016 Zastupitelstvo schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy na byt rodině Uhrínových z důvodu opakujícího se rušení nočního klidu 4.2.2016 stahnout
8/2016 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene týkajícího se přípojky NN v Býkovci u domu Moravových a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 4.2.2016 stahnout
7/2016 Zastupitelstvo pověřuje starostu ke změně využití dotace z programu obnovy venkova na rekonstrukci místních komunikací 4.2.2016 stahnout
6/2016 Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy na změnu dodavatele elektřiny na 1 rok 4.2.2016 stahnout
5/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva 4,2,2016 stahnout
4/2016 Zastupitelstvo schvaluje využití dotace z programu obnovy venkova pro rok 2016 na rekonstrukci části chodníků 7.1.2016 stahnout
3/2016 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 5-prosinec 2015 7.1.2016 stahnout
2/2016 Zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním celostránkového inzerátu v knize o obcích 7.1.2016 stahnout
1/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva včetně bodu o rozpočtovém opatření č. 5/2015 7.1.2016 stahnout

2015

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
70/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočet obce Kaliště na rok 2016 3.12.2015 stahnout
69/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtový výhled na rok 2016-2019 3.12.2015 stahnout
68/2015 Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2015 3.12.2015 stahnout
67/2015 Zastupitelstvo neschvaluje zařazení webových stránek obec-kaliste.cz do služby "netkatalog" 3.12.2015 stahnout
66/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z přezkoumání hospodaření obce Kaliště 3.12.2015 stahnout
65/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 14. zastupitelstva 3.12.2015 stahnout
64/2015 Zastupitelstvo schvaluje prodej bubnové sekačky p. Brychtovi za cenu 4000,- Kč 5.11.2015 stahnout
63/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z kontroly kontrolního výboru 5.11.2015 stahnout
62/2015 Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise 5.11.2015 stahnout
61/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2016 5.11.2015 stahnout
60/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 4/2015 5.11.2015 stahnout
59/2015 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci přeložení elektrického vedení do země u č.p. 83 a 84 5.11.2015 stahnout
58/2015 Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 400,- Kč pro ZO ČSV 5.11.2015 stahnout
57/2015 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na rekonstrukci kostela v Panských Dubenkách ve výši 10 000,- Kč 5.11.2015 stahnout
56/2015 Zastupitelstvo schvaluje souhlas se zařazením svého území do území působnosti MAS Mikroregionu Telčsko v letech 2014-2020 5.11.2015 stahnout
55/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 13. zastupitelstva 5.11.2015 stahnout
54/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek jednání finančního výboru 1.10.2015 stahnout
53/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad OZV č. 2/2015 1.10.2015 stahnout
52/2015 Zastupitelstvo souhlasí s pořízením nových vchodových dveří do klubovny SDH a do MŠ 1.10.2015 stahnout
51/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí plánovanou rekonstrukci vjezdu do býkoveckého lesa. 1.10.2015 stahnout
50/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva 1.10.2015 stahnout
49/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí stanovy Mikroregionu Třešťsko 3.9.2015 stahnout
48/2015 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 3.9.2015 stahnout
47/2015 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančího daru sdružení "Lina důvěry STŘED" ve výši 300,- Kč 3.9.2015 stahnout
46/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva 3.9.2015 stahnout
45/2015 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 2.7.2015 stahnout
44/2015 Zastupitelstvo schvaluje p. Zapletalovou jako členku finančního výboru 2.7.2015 stahnout
43/2015 Zastupitelstvo neschvaluje p. Procházkovou jako členku finančního výboru 2.7.2015 stahnout
42/2015 Zastupitelstvo schvaluje předání agendy knihovny p. Navrátilové 2.7.2015 stahnout
41/2015 Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště v rámci spolupráce s Mikroregionem Telčsko 2.7.2015 stahnout
40/2015 Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště v rámci spolupráce s Mikroregionem Třešťsko 2.7.2015 stahnout
39/2015 Zastupitelstvo schvaluje novou zřizovací listinu SDH 2.7.2015 stahnout
38/2015 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí vratné dotace MŠ ve výši 180 000,- Kč na rekonstrukci umývárny s tím, že 90 000,- Kč bude vráceno jednorázově a zbylých 90 000,- Kč postupně z prostředků MŠ. Dále zastupitelstvo ukládá starostovi vydat v září tohotoroku rozpočtové opatření, kde bude tato dotace zahrnuta. 2.7.2015 stahnout
37/2015 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 429/54 manželům Šindelářovým za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy 2.7.2015 stahnout
36/2015 Zastupitelstvo schvaluje přidělení volného obecního bytu po p. Masnicové panu Janu Šindelářovi nejml. pod podmínkou, že na vlastní náklady výměnou za odpuštění nájmu provede vymalování a drobné opravy před nastěhováním 2.7.2015 stahnout
35/2015 Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci vodoinstalace ve všech bytech bytového domu 2.7.2015 stahnout
34/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva 2.7.2015 stahnout
33/2015 Zastupitelstvo schvaluje ukončení členství ve Sdružení místních samospráv 4.6.2015 stahnout
32/2015 Zastupitelstvo schvaluje snížení nájemného rodině Uhrínových na 500,- Kč 4.6.2015 stahnout
31/2015 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 5 000,- Kč M%S na nákup dětské zahradní sestavy a příspěvek 5 000,- Kč na mimořádné odměny zaměstnancům MŠ 4.6.2015 stahnout
30/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva  4.6.2015 stahnout
29/2015 Zastupitelstvo souhlasí s nákupem autobaterie + nabíječky do zásahového vozidla SDH v hodnotě cca 4 000,- Kč 7.5.2015 stahnout
28/2015 Zastupitelstvo souhlasí s napojením mobilního domu p. Šindeláře na obecní vodovod a jeho odkanalizováním do obecní kanalizace 7.5.2015 stahnout
27/2015 Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2015, která nabude účinnosti 1.6.2015 a která nahrazuje OZV č.3/2011 7.5.2015 stahnout
26/2015 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 - duben 2015 ze dne 23.4.2015 7.5.2015 stahnout
25/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva  7.5.2015 stahnout
24/2015 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění právní ochrany obce s firmou DAS a pověřuje starostu podepšáním této smlouvy. 2.4.2015 stahnout
23/2015 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 2.4.2015 stahnout
22/2015 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2014 2.4.2015 stahnout
21/2015 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 2.4.2015 stahnout
20/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 2.4.2015 stahnout
19/2015 Zastupitelstvo schvaluje možnost zajištění zaměření a rozdělení pozemku 429/53, následně pak prodej rozdělené části Šindelářovým. 2.4.2015 stahnout
18/2015 Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci záchodů v klubovně SDH s tím, že materiál bude nakoupen a práce provedeny brigádně svépomocí. 2.4.2015 stahnout
17/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva  2.4.2015 stahnout
16/2015 Zastupitelstvo schvaluje požadavek pana Šindeláře na přístup k jeho pozemku za těchto podmínek: nebude narušen povrch hřiště, zvláště pakzákladny pro požární útok. Zastupitelstvo dále ukládá p. Šindelářovi upravit plot u hřiště, kudy bude ke svému pozemku přistupovat - část plotbu bude odnímatelná. 5.3.2015 stahnout
15/2015 Zastupitelstvo schvaluje zavedení služby GoSMS. 5.3.2015 stahnout
14/2015 Zastupitelstvo schvaluje převedení dluhu za zaniklou firmou Jednota Třešť ve výši 450,- Kč mezi nedobytné pohledávky. 5.3.2015 stahnout
13/2015 Zastupitelstvo schvaluje návrh dohody o změně hranic obcí mezi obcemi Kaliště a Jihlávka v souvislosti s přepracováním souboru geodeitckých informací do digitálního vyjádření. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dohody. 5.3.2015 stahnout
12/2015 Zastupitelstvo schvaluje nové technické řešení firmy SETO přeložení vedení NN v Býkovci 5.3.2015 stahnout
11/2015 Zastupitelstvo pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn do neomezené výše příjmů a výdajů, které budou následně projednány na následujícím jednání zastupitelstva obce 5.3.2015 stahnout
10/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva  5.3.2015 stahnout
9/2015 Zastupitelstvo akceptuje navržené zástupce obce pro jednání v oblasti územního plánování (starosta, p. Kučera) 5.2.2015 stahnout
8/2015 Zastupitelstvo akceptuje žádost firmy Fiera a.s. na zřízení věcného břemene na obecním pozemku před domem Kaláškových čp.91 5.2.2015 stahnout
7/2015 Zastupitelstvo akceptuje výsledek a závěrečnou zprávu o provedení fyzické inventury majetku obce. 5.2.2015 stahnout
6/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva  5.2.2015 stahnout
5/2015 Zastupitelstvo schvaluje zamítavé stanovisko firmě SETO týkající sepřeložení elektrického vedení. 8.1.2015 stahnout
4/2015 Zastupitelstvo akceptuje výsledek a závěrečnou zprávu o provedení fyzické inventury majetku MŠ 8.1.2015 stahnout
3/2015 Zastupitelstvo schvaluje posunutí platnosti změny ve výši poplatků za TKO na rok 2016 8.1.2015 stahnout
2/2015 Zastupitelstvo schvaluje změny ve výši poplatků za TKO v obecní vyhlášce o místních poplatcích 8.1.2015 stahnout
1/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva  8.1.2015 stahnout

 

© Roman Krafka 2017