Příspěvky uživatele


< návrat zpět

V červnu 2015 jsme spustili nové webové stránky. V této souvislosti jsme nyní otevřeli toto téma, kam můžete přidávat své připomínky a náměty na další zlepšení a úpravy nového obecního webu 1

Chápu Váš názor a za sebe jsem určitě pro zveřejňování zápisů ze zastupitelstva na internetových stránkách obce - mimo jiné se předejde podobným úvahám, ke kterým již pouze dodám, že "to, co si na radnici upečou" má možnost si každý přečíst v tištěné formě zápisů, které jsou k dispozici na obecním úřadě, jak jsem již psal v minulé reakci.

s pozdravem Roman Krafka

Na pokyny starosty obce nejsou zápisy ze zastupitelstev od té doby již nahrávány v elektronické podobě na stránky, nicméně jsou stále k nahlédnutí na obecním úřadě.

Roman Krafka

Na úřední desce (ve zmíněných případech přesněji v jejím archivu) je nadpis včetně obrázku na pravé straně aktivní = po kliknutí se otevře příslušný dokument. Funkčnost všech těchto odkazů jsem právě odzkoušel a fungují bez problému.

http://www.obec-kaliste.cz/upload/deska/2014_15_prezkoumani_hospodareni_2013.pdf

http://www.obec-kaliste.cz/upload/deska/2014_13_zaverecny_ucet_2013.pdf

http://www.obec-kaliste.cz/upload/deska/2014_14_fin_2013.pdf

http://blueboard.cz/kniha/cfd7ct94exa5jxr28ub6ohvc0st926?hid=cfd7ct94exa5jxr28ub6ohvc0st926


© Roman Krafka 2003-2020