< návrat zpět

Diskuze


Téma: elektronická úřední deska rss

Zaslal/a 24.1.2012 7:13

Elektronická úřední deska dle §26 zákona 500/2004
Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě (tj. 24 hodin denně) veřejně přístupná. Pro orgány obcí, měst a krajů (územní samosprávné celky) se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přistup (internet). Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, může uzavřít za tímto účelem ve smyslu ust. §160 odst. 1 Správního řádu veřejnoprávní smlouvu (viz ust. §26 odst. 3 téhož zákona). 10


Nebyly zaslány žádné odpovědi.

© Roman Krafka 2003-2022