Důležité dokumenty ke stažení

OZV 1/2018 o nočním klidu ikona_reader
Informace o nakládání s osobními údaji ikona_reader
Kalendář svozu TKO, papíru a plastů na rok 2019 ikona_reader
OZV 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ikona_reader
OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kaliště ikona_reader
 Žádost o zrušení místa trvalého pobytu  dokument_word
OZV 2/2011 o místních poplatcích  ikona_reader
Povolení k vypouštění odpadních vod  svoz TKO
Povolení k odběru vod  svoz TKO
Domovní řád schválen zastupitelstvem obce Kaliště 17.9.2008  svoz TKO
Telefonní seznam HZS kraje Vysočina  svoz TKO
ŽÁDOST - OZNÁMENÍ ke kácení dřevin rostoucích mimo les  svoz TKO
Ke stažení dokumentů ve formátu PDF je zapotřebí Adobe Reader.
© Roman Krafka 2003-2020