Poloha a okolí obce

Kaliště je malá obec v úpatí nejvyššího vrchu Českomoravské vrchoviny Javořice (837 m n.m.) v kraji Vysočina.Obec je vzdálena asi 30 km od Jihlavy směrem na Jindřichův Hradec.Je situována v krásné krajině na mírném návrší.K obci patří místní část Býkovec.V Kališti i Býkovci se nachází několik desítek rekreačních objektů.

Javořice, Míchova skála

 
Javořice je nejvyšším vrchem Českomoravské vrchoviny (837 m n. m.) a je od naší obce vzdálena přibližně 5km. Na vrcholu je vystavěn televizní a rozhlasový vysílač. Po Javořici vedou kvalitní , lyžařské trasy, ale i v létě je zde pro pěší turisty a cyklisty mnoho přitažlivého. Na jejích svazích jsou zajímavá zákoutí, např. "Studánka Páně".


javorice.jpg, 53 kB
Míchovu skálu tvoří dvě skalní věže vysoké přibližně 13 metrů. Horolezci mají sice výstup zakázaný, ale i rekreačnímu turistovi se bez větších problémů podaří vylézt těsně k vrcholu, kde se výhled teprve otevře. Nepřehlédnutelnou dominantou obzoru je nedaleký vysílač Javořice, na severovýchodě pak z okolních lesů vystupuje věž hradu Roštejn.
Traduje se, že v roce 1829 byl v místech Míchovy skály zastřelen poslední vlk Jihlavských vrchů. Zřejmě to bude pravda, neboť při návštěvě místa jsme žádného nepotkali. Samotný útvar pak představuje jeden z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách a intenzivního mrazového zvětrávání granitu. Na povrchu skal můžete pozorovat četné voštiny a skalní výklenky.

Hrad Roštejn

rostejn.jpg, 59 kB

Nachází se v lesích severně od Telče v nadmořské výšce 677 m. Nechali ho vystavět bratři Oldřich a Heřman z Hradce okolo roku 1350. Nejstarší část hradu tvoří kamenná, 45 metrů vysoká sedmiboká věž.  Za husitských válek v první polovině 15. století byl poničen, o opravení hradeb a zpevnění celého sídla se zasloužil až Jindřich IV. z Hradce roku 1476. K zásadní přestavbě hradu přistoupil Zachariáš z Hradce v 70. letech 16. století - zvýšil jej o jedno patro a blízkosti nechal zbudovat dvě obory pro vysokou zvěř. Poté přešlo sídlo do vlastnictví Slavatů a od té doby až do poč. 20. století využíváno telčskou vrchností jako lovecký zámeček. Hrad Roštejn je dnes majetkem Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny v Jihlavě p. o, které zde vystavuje sbírky ze svého fondu. K nejzajímavějším místnostem přístupným při prohlídce patří Erbovní sál s téměř sedmi sty erby české a moravské šlechty. 
 
Více na oficiálních internetových stránkách zde: 
http://www.hrad-rostejn.cz/

Zřícenina hradu Štamberk

stamberk.jpg, 39 kB

V lesích nad Lhotkou se nachází mohutné kamenné ruiny. Je to místo, kde stával Hrad Šternberk (Štamberk). Jeho počátky jsou nejasné. Zdá se, že jej založil některý ze Šternberků, jenž byl na konci 13. nebo na počátku 14. století královským úředníkem na znojemském hradě, jako středisko pro svůj statek, získaný výsluhou. V polovině 14. století držel hrad Štěpán z Březnice, který jej postoupil v r. 1356 Jindřichu z Hradce. Za husitských válek hrad patrně pobořil husitský hejtman Jan Hvězda z Vicemilic a později již nebyl obnoven. Panství pak připadlo k Telči. Z hradu se dochovaly jen zbytky věže, zdí a základy.
Hrad leží v přírodní rezervaci „Štamberk a Kamenné moře“. V okolí je smíšený les s převahou buku a javoru. Ze zvířat zde byl spatřen krkavec, výr a rys.

Přírodní rezervace V Lisovech

 

© Roman Krafka 2003-2022