Revitalizace návsi obce Kaliště

Obec Kaliště plánuje revitalizovat náves. K tomuto účelu byla zpracována studie, která byla prezentována nejprve u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku a poté na 24. zasedání zastupitelstva dne 1. 12. 2016. K této studii nyní může každý občan vznést dotaz, námět, či připomínku.
 
Prozatím je v návrhu počítáno s těmito úpravami:
Studie v .pdf je ke stažení zde
 
© Roman Krafka 2003-2022